GSOC

Platforma wykorzystująca logikę systemu PSIM (PhysIcal securIty Information Management), który jest powszechnym standardem Integrującym różnorodne systemy i aplikacje bezpieczeństwa, pozwalającym na Ich kontrolę przez spójny, przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownIka. interfejs ten umożlIwIa zbIeranIe i korelację zdarzeń z wIelu urządzeń, rozproszonych systemów informacyjnych i bezpieczeństwa, takich jak CCTV (z analIzą wizyjną), kontrola dostępu, wszelkiego rodzaju czujnIkI, systemy BMS i systemy monitorujące bezpieczeństwo informatyczne.

Global Security Operate Center

Globalna platforma integrująca wszelkie systemy bezpieczeństwa dla organizacji oraz systemy wspierające procesy biznesowe

Platforma GSOC umożliwia

1

planowanie reakcji na zdarzenia

2

integrację pod jednym interfejsem wielu systemów

3

przeprowadzenie operatora przez zdarzenie w oparciu o zaplanowane procedury

4

korelację niezależnych informacji z różnych systemów w oparciu m.in. o czas, miejsce zdarzenia, typ zdarzenia

5

automatyzację działań

6

zwiększenie efektywności pracy operatora oraz skrócenie czasu reakcji

7

zmniejszenie prawdopodobieństwa popełnienia błędu przez człowieka

8

analizę zdarzeń

9

poprawę bezpieczeństwa w organizacji

Sektory

Szkoła
Logistyka / transport
Biurowce
Energetyka
Placówki medyczne
Samorząd
Data Center
Przemysł
Kolej
Centra handlowe
Banki