Jesteśmy grupą specjalistów pasjonujących się rozwiązaniami w dziedzinie informatyki, automatyki oraz systemów zabezpieczeń

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa w oparciu o systemy informatyczne klasy PSIM (Physical Security Information Management).

Systemy bezpieczeństwa

Koncepcje i projekty

Tworzymy koncepcje systemów bezpieczeństwa w oparciu o najnowsze regulacje prawne i doświadczenie naszych konsultantów. Projektujemy kompleksowo systemy teletechniczne oraz bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wykonywaniem dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie etapy procesu projektowania; koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski.

Posiadamy doświadczenie w realizacjach skomplikowanych obiektów użyteczności publicznej takich jak lotniska, stadiony, dworce

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z projektowaniem systemów nisko prądowych i infrastruktury teletechnicznej.

Projektujemy

Sieci teleinformatyczne (okablowanie strukturalne budynków, sieci szkieletowe itd.)

Projektujemy

Kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji danych (BMS, SMS, PSIM)

Projektujemy

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne

Projektujemy

Systemy nadzoru i ochrony obiektów:

 • sygnalizacji włamania i napadu
 • sygnalizacji pożaru
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy nadzoru wizyjnego (CCTV)
 • centrum monitoringu i stanowiska nadzoru

Instalacje

Wykonujemy instalacje nisko prądowe bazując na doświadczeniu i zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych.

Zajmujemy się wykonawstwem zawierającym wszystkie etapy procesu instalacji; ocena projektu, wykonanie, uruchomienie, nadzór gwarancyjny i po gwarancyjny

Posiadamy doświadczenie w realizacjach skomplikowanych obiektów użyteczności publicznej takich jak lotniska, stadiony, dworce

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z instalacją systemów nisko prądowych i infrastruktury teletechnicznej.

Wykonujemy

Sieci teleinformatyczne (okablowanie strukturalne budynków, sieci szkieletowe itd.)

Wykonujemy

Kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji danych (BMS, SMS, PSIM)

Wykonujemy

Systemy wizualizacji informacji. Ściany wizyjne. Monitory Wielkoformatowe. Digital Signage.

Wykonujemy

Urządzenia i systemy telekomunikacyjne

Wykonujemy

Systemy nadzoru i ochrony obiektów:

 • sygnalizacji włamania i napadu
 • sygnalizacji pożaru
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy nadzoru wizyjnego (CCTV)
 • centrum monitoringu i stanowiska nadzoru

Audyty i szkolenia

Prowadzimy audyty bezpieczeństwa.Wdrażamy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz integrujące informacje o zagrożeniach. Prowadzimy szkolenia indywidualne oraz dla firm z zakresu bezpieczeństwa.

Świadczymy usługi w zakresie audytu bezpieczeństwa informacji opierając się na własnym doświadczeniu i znajomości szczegółowych przepisów w tej dziedzinie.

W wyniku audytu osiągamy takie efekty jak: wskazanie i określenie sposobu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie bezpieczeństwa oraz zaprojektowanie określonych usprawnień wpływających na dalszą pracę.

Wykazujemy zarówno rzeczywiste, jak i potencjalne zagrożenia występujące w organizacji, oceniamy występujące ryzyko i motywujemy do jego eliminowania.

Audytujemy:

 • kompleksowe systemy sterowania w budynkach i integracji danych (BMS, SMS, PSIM)
 • urządzenia i systemy telekomunikacyjne
 • systemy nadzoru i ochrony obiektów
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • zarządzanie bezpieczeństwem danych
 • przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych
 • przestrzeganie ustawy o ochronie informacji niejawnych

W zakresie rozwiązań bezpieczeństwa współpracujemy z Partnerami

Cyberbezpieczeństwo

Cyberprzestępczość urosła do rangi dobrze prosperującego biznesu. Konieczność inwestycji w bezpieczeństwo IT widzą wszyscy – instytucje finansowe, sektor publiczny, jak również małe i średnie firmy. Wynika to z postępującej cyfryzacji. Bezpieczeństwa nie można budować punktowo. Dziś potrzebne jest kompleksowe, wielowymiarowe podejście do ochrony danych na wszystkich poziomach.

W swoim portfolio posiadamy rozwiązania służące do ochrony systemów teleinformatycznych. Dostarczamy systemy do zabezpieczania sieci przewodowych i bezprzewodowych oraz zapewniamy bezpieczeństwo danych w warstwie serwerów, stacji roboczych i urządzeń mobilnych. Tworzymy i implementujemy systemy bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą IT dostosowane do potrzeb klienta.

Obszar infrastruktury teleinformatycznej

PSS – obszar obecnej infrastruktury teleinformatycznej chroniący dostęp przedsiębiorstwa z zewnętrznym – klasyczny ekosystem bezpieczeństwa (firewall, IDS, IPS, NAC, SIEM, Anty Wirus, DLP, etc.).

Obszar infrastruktury przemysłowej

ICSS – obszar infrastruktury przemysłowej realizujący komunikację urządzeń w sieci automatyki przemysłowej.

Obszar proaktywnego wykrywania i reakcji

PDR – obszar proaktywnego wykrywania zagrożeń i reakcji w czasie rzeczywistym na nieznane i niesklasyfikowane cyberataki na infrastrukturę technologiczna (IT/OT), które nie zostały rozpoznane i zidentyfikowane poprzez klasyczny ekosystem zabezpieczeń, który jednak chroni tylko przed tym co znane.

Obszar identyfikacji, reakcji i zapobiegania cyberbezpieczeństwa

SOC 3D – obszar identyfikacji, reakcji i zapobiegania cyberbezpieczeństwa. Incydenty naruszające bezpieczeństwo cybernetyczne staja się powszechnym zjawiskiem i charakteryzują się dużym stopniem zaawansowania.

Obszar zasobów osobowych

UEX – obszar zasobów osobowych rozumiany jako zespół osób odpowiedzialnych bezpośrednio za ochronę infrastruktury oraz wszystkich pracowników, a w szczególności podniesienia ich świadomości zagrożeń cyberprzestępczych.

System do komunikacji grupowej

System Crypttia to nowoczesne rozwiązanie do komunikacji grupowej dla firm działających na rozległych obszarach przy wykorzystaniu istniejących sieci komórkowych GSM, UMTS, 3/4G, LTE oraz sieci bezprzewodowych WiFi.

W zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa współpracujemy z Partnerami

System zarządzania informacją o bezpieczeństwie fizycznym

PSIM (PHYSICAL SECURITY INFORMATION MANAGEMENT)

Oprogramowanie oferuje:

 • możliwość integracji wielu niepowiązanych aplikacji i urządzeń bezpieczeństwa,
 • korelację informacji z nich płynących,
 • kontrolowanie i zarządzanie wieloma systemami za pomocą jednego interfejsu użytkownika.

Dzięki zastosowaniu systemu PSIM, organizacje uzyskują zdecydowany wzrost bezpieczeństwa poprzez:

 • wzrost świadomości sytuacyjnej,
 • właściwą kategoryzację zdarzeń,
 • natychmiastową reakcję na występujące zdarzenia,
 • możliwość wypracowywania właściwych decyzji operacyjnych, jak i strategicznych,
 • zaawansowaną analitykę zdarzeń, procedur czy polityk bezpieczeństwa.

Wszystko to w oparciu o niepowiązane dotąd informacje generowane przez heterogeniczne środowisko systemów bezpieczeństwa, dostępne w czasie rzeczywistym, w ramach jednolitego, ergonomicznego interfejsu użytkownika.

Świadczymy usługi serwisowe w 4 godziny

Udane wdrożenie to sukces Partnera i dostawcy rozwiązania. Jednak każdy złożony system informatyczny wymaga również bieżącej obsługi technicznej.

01. Cała Polska

Ponad dwadzieścia lokalizacji na terenie całej Polski.

02. Szybkość reakcji

Możliwość wymiany sprzętu w ciągu 4 godzin.

03. Techniczne wsparcie

Każdy punkt serwisowy posiada wyspecjalizowanych inżynierów oraz pełen zapas magazynowy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. 24/7

Oferujemy dostęp do usług serwisowych zgodnie z najwyższymi standardami w punktach w całej Polsce. Pozwala to na realizację kontraktów serwisowych na najbardziej restrykcyjnych poziomach SLA na terenie całego kraju.

Nasze usługi serwisowe

Udane wdrożenie to sukces Partnera i dostawcy rozwiązania. Jednak każdy złożony system informatyczny wymaga również bieżącej obsługi technicznej. Firma GSOC oferuje swoim Partnerom dostęp do usług serwisowych zgodnie z najwyższymi standardami w punktach w całej Polsce. Pozwala to na realizacje kontraktów serwisowych na najbardziej restrykcyjnych poziomach SLA na terenie całego kraju.

Call Center

Firma GSOC dostarcza usługę Call Center składająca się z następujących elementów:
› obsługi zgłoszeń problemów,
› obsługi zapytań o parametry techniczne dotyczące systemu objętego serwisem,
› obsługi zgłoszeń propozycji dotyczących nowych funkcjonalności.

W celu zapewnienia wsparcia na najwyższym poziomie, dział serwisu odpowiada na każde zgłoszenie w jak najkrótszym czasie w ramach obowiązującego SLA.

Proces obsługi zgłoszenia jest prowadzony w wewnętrznym systemie zarządzania, który pomaga podnieść jakość obsługi zgłoszeń i zarządzać nimi w efektywny sposób.

Przy zgłoszeniu problemu ustalany jest jego poziom, według następujących definicji:
Poziom 1 – Krytyczny: problem, przy którym dany system nie spełnia swoich podstawowych funkcjonalności, powodując przerwę w procesach biznesowych Klienta np. brak możliwości zapisu/odczytu do/z macierzy dyskowej.
Poziom 2 – Standardowy: pozostałe problemy, bez wpływu na ciągłość procesów biznesowych Klienta, np. awaria jednego z dwóch zasilaczy na macierzy dyskowej.
Poziom 3 – Podstawowy: pytanie techniczne ze strony Klienta.

Zdalne rozwiązywanie problemów

Po otrzymaniu zgłoszenia inżynierowie GSOC w pierwszej kolejności rozpoczyna analizę problemu i postarają się rozwiązać problem zdalnie w jak najkrótszym czasie.

Mozliwe sa dwa sposoby zdalnego rozwiazywania problemów:
1) Inżynier GSOC po otrzymaniu zgłoszenia odpowie na nie telefonicznie, w czasie określonym w podpisanej umowie serwisowej, zgodnie z obowiązującym SLA. Podczas rozmowy pomoże zlokalizować i znaleźć źródło problemu. Następnie inżynier wsparcia dostarczy rozwiązanie i pomoże w jego implementacji.
2) W przypadku, gdy problem nie może być rozwiązany telefonicznie, za zgoda klienta, inżynier GSOC zdalnie zaloguje się do systemu, który wykazuje problemy. Po przeanalizowaniu danych, inżynier zaproponuje rozwiązanie i pomoże w jego zaimplementowaniu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, konfiguracja możne zostać przeprowadzona w sposób zdalny.

Wymiana sprzętu On-Site

Jeśli zgłoszony problem nie może być rozwiązany zdalnie, wówczas firma GSOC wyśle inżyniera wsparcia technicznego do wskazanej lokalizacji klienta w ściśle określonym czasie tak, aby wypełnić zobowiązania wynikające z SLA. Inżynier po przybyciu do lokalizacji klienta wymieni uszkodzony sprzęt, naprawi występujący problem i przywróci poprawne działanie systemu sprzed awarii.

Po podmianie sprzętu, inżynier GSOC zabiera uszkodzony sprzęt. W przypadku, gdy inżynier nie jest w stanie go zabrać, klient jest zobowiązany odesłać sprzęt w ciągu 10 dni roboczych pod wskazany przez GSOC adres. Wysyłka sprzętu realizowana jest na koszt GSOC.

W przypadku, gdy uszkodzony sprzęt nie zostanie zwrócony w wyżej wymienionym czasie, firma GSOC zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kwota równa cenie katalogowej (List Price) sprzętu dostarczonego na podmianę. Firma GSOC zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji czy wsparcie „On-Site” jest potrzebne czy nie. Czas, w którym inżynier GSOC powinien pojawić się w lokalizacji klienta jest liczony od momentu, w którym GSOC zadecyduje, ze wsparcie „On-Site” jest potrzebne (nie dotyczy
serwisów z gwarantowanym czasem naprawy). Czas obsługi podmiany sprzętu, zgodny z SLA, może ulec wydłużeniu ze względu na problemy związane transportem, które są niezależne od firmy GSOC (nie dotyczy serwisów z gwarantowanym czasem naprawy).

Zgłoszenia odebrane przez GSOC po godzinie 15:00 są traktowane jako zgłoszenia w następnym dniu roboczym (nie dotyczy serwisów 24×7).

Gwarantowany czas naprawy

W ramach serwisu GSOC 24 x 7 & GT2R, firma GSOC zapewnia gwarantowany czas rozwiązania problemów poziomu 1.

W ramach standardowych warunków serwisu GSOC 24 x 7 & GT2R, oferowany jest 4, 12 i 24 godzinny gwarantowany czas naprawy.

Gwarantowany czas naprawy nie dotyczy problemów związanych z oprogramowaniem.

Dostęp do materiałów i dokumentacji technicznej

Użytkownik, który potrzebuje informacji o produktach, podręczników oraz przykładów konfiguracyjnych, a także opisów utrzymania urządzeń, może je znaleźć na stronie WWW producenta. W tym celu użytkownik musi się zarejestrować na portalu WWW.

Po otrzymaniu odpowiednich uprawnień, osoba taka może pobierać niezbędne dokumenty oraz wyszukiwać najnowsze informacje dotyczące sprzętu i rozwiązań produktowych.

Dostęp do nowszych wersji oprogramowania oraz przeprowadzanie aktualizacji

W celu zapewnienia stabilnej pracy zakupionych urzadzen, producent dostarcza najnowsze wersje oraz patche do oprogramowania. Patch to dodatkowa porcja kodu do istniejacego juz oprogramowania.

Klient może ściągnąć oprogramowanie lub patche do odpowiedniej wersji oprogramowania bezpośrednio ze strony producenta lub z serwera FTP firmy GSOC.

Jeżeli serwis dostawcy lub GSOC wskaże potrzebę aktualizacji oprogramowania, wówczas zostaną udostępnione właściwe binaria. Aktualizacja oprogramowania jest realizowana przez Inżyniera GSOC zdalnie lub On-Site, w zależności od potrzeby.

Przeglądy serwisowe

Opcjonalnie, na życzenie Klienta, mogą zostać zaoferowane cykliczne przeglądy serwisowe On-Site.

W ramach przeglądu, inżynier GSOC loguje się do systemu objętego kontraktem serwisowym, zbiera logi oraz przeprowadza ich analizę. W przypadku wykrycia problemu, zostaje on rozwiązany na miejscu lub w przypadku braku takiej możliwości, zostaje założone zgłoszenie serwisowe. W sytuacji stwierdzenia przez Inżyniera GSOC konieczności aktualizacji oprogramowania, operacja taka zostaje przeprowadzona na miejscu podczas przeglądu.

Audyt infrastruktury IT

Opcjonalnie, na życzenie Klienta, może zostać przeprowadzony audyt infrastruktury IT On-Site, obejmujący zebranie informacji, weryfikacje, analizę oraz raport końcowy na temat środowiska IT i realizowanych w nim procesów.

Siedziba

GSOC sp. z o.o.
ul. Zygmunta Vogla 8
02-963 Warszawa
kontakt@gsoc.pl
NIP 9512402054
REGON 363142581
KRS 0000589543

Warszawa
22 274 22 14

Poznań
61 628 05 57

Katowice
32 733 86 57

Lublin
81 441 00 16

Gdańsk
58 765 75 39

Łódź
42 231 34 25